ĐOÀN THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN LẠI TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

Thực hiện theo công văn số 2071 của UBND Tỉnh Điện Biên, ngày 11/5 và 12/5/2018 trường PTDTBT Tiểu Học Luân Giói đón đoàn công tác của sở GD VÀ ĐT Tỉnh Điện Biên đến thẩm định lại chuẩn quốc gia mức độ I.

 

Trong hai ngày  11 - 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông thẩm định lại trường  PTDTBT tiểu học Luân Gói chuẩn quốc gia sau 5 năm  (2013- 2018) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn làm việc gồm 7 thành viên do ông: Đỗ Văn Mười làm trưởng đoàn. Đoàn đã kiểm tra  các tiêu chí của trường chuẩn và hồ sơ của nhà trường, đồng thời dự giờ, rút kinh nghiệm và kiểm tra đánh giá chất lượng cuả học sinh trong nhà trường.

Một số hình ảnh của đoàn.

Ông: Đỗ Văn Mười - phó trưởng phòng Giáo Dục tiểu học, Sở GD và ĐT thông qua quyết định thành lập đoàn.

Bà: Trương Thị Tuyết - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo quá trình duy trì trường chuẩn.

Bà: Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng phòng Huyện Điện Biên Đông phát biểu ý kiến.

Ông: Lò Văn San - Bí thư Đảng Bộ Xã Luân Giói phát biểu ý kiến.

Ông: Đỗ Văn Mười - phó trưởng phòng GD tiểu học, Sở GD và ĐT đọc kết quả của đoàn thẩm định.

Trong hai ngày làm việc đoàn đã công nhận lại  trường PTDTBT  tiểu học Luân Giói  đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Và sau đoàn kiểm tra nhà trường đã học hỏi được rất nhiều điều từ phía bên đoàn và nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu trường trở thành trường chuẩn quốc gia mức độ II trong thời gian tới.

Bài viết liên quan