18/05/18  Tin tức từ Sở  71
Thực hiện theo công văn số 2071 của UBND Tỉnh Điện Biên, ngày 11/5 và 12/5/2018 trường PTDTBT Tiểu Học Luân Giói đón đoàn công tác của sở GD VÀ ĐT Tỉnh Điện Biên đến thẩm định lại chuẩn quốc gia mức độ I.