LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ 10

Chiều ngày 16/04/2018 Chi bộ 10 thuộc Đảng bộ xã Luân Giói đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng giáo viên ưu tú đang công tác tại trường PTDTBT Tiểu học Luân Giói. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ 10 đã rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Lò Văn Chinh và đồng chí Tòng Văn Thích – Giáo viên đã không ngừng phấn đấu, dưới sự giúp đỡ của Chi bộ 10 Chiều ngày 16/04/2018, hai đồng chí nêu trên đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Khung cảnh buổi lễ

   Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi Lễ, đồng chí Trương Thị Tuyết  - Bí thư Chi bộ 10 đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho hai đảng viên mới Lò Văn Chinh  và Tòng Văn Thích. Đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng.

đ/c: Trương Thị Tuyết - Bí thư Chi bộ 10 đọc quyết định kết nạp 2 đồng chí mới

 

          Tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Phin  - Bí thư Đảng bộ xã Luân Giói đã có bài phát biểu dặn dò toàn Chi bộ 10 nói chung và hai đồng chí đảng viên mới nói riêng về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, chống lại chủ nghĩa cá nhân và những mưu đồ xấu của các thế lực thù địch.

đ/c: Lò Văn Phin  - Bí thư Đảng bộ xã Luân Giói  phát biểu dặn dò toàn Chi bộ 10

         Buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 10 kết thúc thành công tốt đẹp. Hai đảng viên mới đều cảm thấy tự hào và quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức dưới sự hướng dẫn của Chi bộ 10 nói riêng và Đảng bộ Trường PTDTBT Tiểu học Luân Giói