KỸ NĂNG SỐNG


 

       Kỹ năng sống là những trải nghiệm có hiệu quả nhất, giúp giải quyết hoặc đáp ứng các nhu cầu cụ thể, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của con người. Kỹ năng sống bao gồm cả hành vi vận động của cơ thể và tư duy trong não bộ của con người. Kỹ năng sống có thể hình thành một cách tự nhiên, thông qua giáo dục hoặc rèn luyện của con người.
      Khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào phục vụ cho cuộc sống đều đòi hỏi chúng ta phải thỏa mãn những kỹ năng tương ứng. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội; Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội. Đối với học sinh tiểu học việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này.

Chính vì điều đó mà việc giáo dục kỹ năng sống không thể thiếu trong nhà trường, nhằm đạt được mục đích đó mà trường PTDTBT TH Luân Giói đã tổ chức rèn kỹ năng sống thêm cho các em học sinh ở nội trú, thông qua buổi sinh hoạt tập thể vào tối thứ năm hàng tuần bằng trò chơi "hái hoa dân chủ".

 Qua đây các em được học, củng cố thêm những kĩ năng cơ bản để tự phục vụ và vận dụng cho chính bản thân mình với mọi người xung quanh.

  Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt:

Cô Quàng Thị Sinh đang cho các em chơi hái hoa dân chủ

Cô Quàng Thị Thương cho các em sinh hoạt về nội dung phòng chống bạo lực trẻ em

      Sau buổi sinh hoạt các em rất hào hứng, thích thú khi được tham gia, trau dồi kỹ năng sống