KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Thực hiện kế hoạch số 245/KH-PGDĐT huyện Điện Biên Đông về việc coi chấm kiểm tra chất lượng học sinh cuối học kì II năm học 2017 – 2018.

TRong hai ngày 16/5  và 17/5/2018 Trường PTDTBT- Tiểu học Luân Giói tiến hành thực hiện việc coi chấm kiểm tra cuối học kì II.Rất vinh dự cho nhà trường có đ/c Vũ Văn Vị - phó hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung đến làm thanh tra thi và 3 đ/c GV trường THCS Luân Giói xuống làm giám sát coi và chấm kiểm tra cuối học kì II.

Sau đây là một số hình ảnh việc coi, chấm kiểm tra của nhà trường.

Cô: Trương Thị Tuyết Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đọc KH-PGDĐT và  phân công nhiệm vụ coi chấm kiểm cho toàn thể GV- CNV trong nhà trường.

 

Các em HS lớp 4 làm bài kiểm tra.