22/01/18  Tin của trường  89
Thực hiện theo quyết định số1643 của Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dạy tiếng Mông, tiếng Thái cho học sinh tiểu học tại huyện Điện Biên Đông.